ค้นหา


เมนู

มาตรา 7

มาตรา 9

รวมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

ชื่อ

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.

ลิงค์จากกรมฯจำนวนผู้เช้าชม

good hits

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมการพัฒนาชุมชน

News


ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งอยุ่ ณ ห้องประชาสัมพันธ์กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคาร บี ชั้น ๕ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ และสามารถขอรับข้อมูลข่าวสารได้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการ พัฒนาชุมชนหมายเลขโทรศัพท์ ๐– ๒๑๔๑-๖๐๓๒ โทรสาร ๐– ๒๑๔๓- ๘๙๐๕ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ www.cdd.go.th โดยได้ดําเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐ ณ ห้องฝ่ายช่วยอํานวยการและประสานราชการ สํานักงานเลขานุการกรม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย อาคารดํารงราชานุภาพ ชั้น ๕ ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพ ๑๐๒๐๐ ดําเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ย้ายที่ทําการกรมการพัฒนาชุมชน จากที่ตั้งเดิมอาคารดํารงราชานุภาพ ชั้น ๕ ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ เมื่อปลายเดือนกันยายน ๒๕๕๑
คอมเมนท์

#1 | 13 เมื่อ April 03 2012 03:08:02
มีประโชน์มากครับ

ส่งคอมเมนท์

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อส่งคอมเมนท์.

คะแนน

สามารถให้คะแนนได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนการให้คะแนน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.
แสดงผลในเวลา: 0.15 วินาที
317,691 ผู้เยี่ยมชม