เลือกแผน-ผล ของหน่วยงานที่ต้องการดูรายงาน

ลำดับที่
หน่วยงาน
จำนวนแผน
จำนวนผล
1
กระบี่ 7 0
2
กาญจนบุรี 16 0
3
กาฬสินธุ์ 0 0
4
กำแพงเพชร 9 0
5
ขอนแก่น 42 1
6
จันทบุรี 5 0
7
ฉะเชิงเทรา 2 0
8
ชลบุรี 1 0
9
ชัยนาท 14 0
10
ชัยภูมิ 6 0
11
ชุมพร 11 0
12
ตรัง 3 0
13
ตราด 5 0
14
ตาก 2 0
15
นครนายก 2 0
16
นครปฐม 0 0
17
นครพนม 0 0
18
นครราชสีมา 1 0
19
นครศรีธรรมราช 1 0
20
นครสวรรค์ 1 0
21
นนทบุรี 4 0
22
นราธิวาส 1 0
23
น่าน 1 1
24
บึงกาฬ 3 0
25
บุรีรัมย์ 15 0
26
ปทุมธานี 20 0
27
ประจวบคีรีขันธ์ 11 0
28
ปราจีนบุรี 1 0
29
ปัตตานี 1 0
30
พระนครศรีอยุธยา 32 5
31
พะเยา 1 0
32
พังงา 1 0
33
พัทลุง 3 0
34
พิจิตร 4 0
35
พิษณุโลก 3 4
36
ภูเก็ต 2 0
37
มหาสารคาม 3 0
38
มุกดาหาร 0 0
39
ยะลา 7 0
40
ยโสธร 3 3
41
ร้อยเอ็ด 1 0
42
ระนอง 0 0
43
ระยอง 5 1
44
ราชบุรี 2 0
45
ลพบุรี 1 0
46
ลำปาง 10 0
47
ลำพูน 14 0
48
ศรีสะเกษ 2 0
49
สกลนคร 3 0
50
สงขลา 2 0
51
สตูล 0 0
52
สมุทรปราการ 1 0
53
สมุทรสงคราม 1 1
54
สมุทรสาคร 3 0
55
สระบุรี 1 0
56
สระแก้ว 1 0
57
สิงห์บุรี 5 1
58
สุพรรณบุรี 2 0
59
สุราษฎร์ธานี 31 0
60
สุรินทร์ 2 0
61
สุโขทัย 1 0
62
หนองคาย 6 6
63
หนองบัวลำภู 1 0
64
อ่างทอง 12 1
65
อำนาจเจริญ 1 0
66
อุดรธานี 0 0
67
อุตรดิตถ์ 29 0
68
อุทัยธานี 57 14
69
อุบลราชธานี 19 0
70
เชียงราย 2 0
71
เชียงใหม่ 1 0
72
เพชรบุรี 1 0
73
เพชรบูรณ์ 2 0
74
เลย 0 0
75
แพร่ 1 0
76
แม่ฮ่องสอน 13 1
77
กระทรวงมหาดไทย 0 0
78
กระทรวงพาณิชย์ 0 0
79
กระทรวงวัฒนธรรม 2 0
80
กระทรวงศึกษาธิการ 12 0
81
กระทรวงสาธารณสุข 0 0
82
กระทรวงอุตสาหกรรม 4 0
83
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10 0
84
กระทรวงแรงงาน 0 11
85
กระทรวงคมนาคม 1 0
86
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 0 0
87
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0 0
88
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0
89
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 18 0
90
สำนักงบประมาณ 0 0
91
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0
92
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0
93
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 0 0
94
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 0 0
95
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 0 0
96
กรมประชาสัมพันธ์ 0 0
97
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 0 0
98
สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย 1 0