ค้นหา


เมนู

มาตรา 7

มาตรา 9

รวมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

ชื่อ

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.

ลิงค์จากกรมฯ

จำนวนผู้เช้าชม

good hits

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องข่าวล่าสุด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน

สรุปข่าวมติคณะรัฐมนตรี

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมการพัฒนาชุมชน

News


ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งอยุ่ ณ ห้องประชาสัมพันธ์กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคาร บี ชั้น ๕ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ และสามารถขอรับข้อมูลข่าวสารได้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการ พัฒนาชุมชนหมายเลขโทรศัพท์ ๐– ๒๑๔๑-๖๐๔๗ โทรสาร ๐– ๒๑๔๓- ๘๙๐๕ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ www.cdd.go.th โดยได้ดําเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐ ณ ห้องฝ่ายช่วยอํานวยการและประสานราชการ สํานักงานเลขานุการกรม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย อาคารดํารงราชานุภาพ ชั้น ๕ ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพ ๑๐๒๐๐ ดําเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ย้ายที่ทําการกรมการพัฒนาชุมชน จากที่ตั้งเดิมอาคารดํารงราชานุภาพ ชั้น ๕ ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ เมื่อปลายเดือนกันยายน ๒๕๕๑
แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที
500,043 ผู้เยี่ยมชม